Josef Bosáček

AKTUÁLNÍ VÝSTAVA:

 Trojzvuk: M. Aleš - R. Štech - J. Bosáček


SLANÝ - Vlastivědné muzeum
1. září - 15. listopadu 2009

Otevřeno
úterý—pátek: 9—16 hodin
sobota, neděle, svátky: 9—12 hodin
více na stránkách pamatky.slany.cz

6. října proběhnou Slánské rozhovory 2009 na téma Novorenesance: východiska a realizace. Na konferenci je mj. připraven příspěvek o Josefu Bosáčkovi.

JOSEF BOSÁČEK - malíř (nejen) plzeňských sgrafit

PLZEŇ - Mázhaus radnice
8. ledna - 1. února 2007
Foto z vernisáže: Zahájení, Z expozice, Plzeň, Příbram, Vodňany
Výstava připomněla 150. výročí narození malíře, který byl blízkým přítelem a spolupracovníkem Mikoláše Alše. V Plzni je nejvíce sgrafit, vzešlých z této spolupráce. Na výstavě mají návštěvníci možnost vidět nikdy nepublikované dokumenty - např. dopisy Josefa Bosáčka Mikoláši Alšovi z fondu Literárního archivu Památníku národního písemnictví, historické snímky plzeňských domů z fotografického archivu Národního památkového ústavu v Plzni, osobní fotografie a kresby z majetku Hornického muzea v Příbrami.
K výstavě byl vydán malý katalog - skládačka.


PŘÍBRAM - Galerie Františka Drtikola, Zámeček-Ernestinum
26. dubna - 27. května 2007
Foto z vernisáže: Zahájení, Z expozice 1, Z expozice 2, Z expozice 3
Výstava byla rozšířena o originály kreseb Josefa Bosáčka z majetku Hornického muzea v Příbrami (kde je uložena Bosáčkova pozůstalost), o několik děl z majetku rodiny a ze Smolotel od rodiny Šedivých. K výstavě byl vydán malý katalog - skládačka.
Ve výstavě byly také promítány dopisy J. Bosáčka Mikoláši Alšovi z majetku Literárního archivu Památníku národního písemnictví, které byly zároveň vydány na CD (viz Literatura)

VODŇANY - Městská galerie a muzeum, sál Mikoláše Alše - radnice, nám. Svobody 18
8.9. - 11.11. 2007

Foto z vernisáže: Zahájení, Z expozice 1, Z expozice 2, Z expozice 3,


KLATOVY - Kulturní dům - Galerie "A"
29. listopadu - 21. prosince 2007

STRAKONICE - Šmidingerova knihovna, Zámek 1
6. května - 3. června 2008

PÍSEK - Sladovna
2. - 31. prosince 2008 - Výstava prodloužena do 31. 1. 2009!!
zahájení v úterý 2.12. v 17 hodin v Muzejním sále.
Otevřeno denně mimo pondělí 9 - 17 hodin

KLADNO - Sládečkovo vlastivědné muzeum
20. března - 24. května 2009
Zahájení ve čtvrtek 19. března v 17 hodin
denně kromě pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00

Literatura:

Josef Bosáček: Dopisy Mikoláši Alšovi, CD,
publikuje cca 40 dopisů a pohlednic, které psal J. Bosáček z míst, kde maloval Alšova nebo svoje sgrafita. Doplněno dobovými fotografiemi. K vydání připravili v r. 2007 J. Egermaier a J. Štogrová. Pro výstavu v Písku rozšířeno v r. 2008 o text Jiřího Hladkého:  Josef Bosáček a Dvořáčkův hotel u arcivévody Františka Ferdinanda v Písku
(cena CD 100 Kč + poštovné, možno zakoupit během výstav nebo objednat na adrese stojar[a]gmail.com)

J. Štogrová: Zapomenutý malíř a postevník na Makové hoře Josef Bosáček (1857-1934), přítel Mikoláše Alše, in: Podbrdsko XV., 2008
(edice a životopisná studie na základě korespondence Bosáčka a Alše, obrazová dokumentace).
Objednávka: Státní okresní archiv Příbram, E. Beneše 337, 261 01 Příbram, archiv [a]archiv.pb.cz

Josef Bosáček: Dopisy Mikoláši Alšovi, CD,
publikuje cca 40 dopisů a pohlednic, které psal J. Bosáček z míst, kde maloval Alšova nebo svoje sgrafita. Doplněno dobovými fotografiemi. K vydání připravili v r. 2007 J. Egermaier a J. Štogrová
(cena CD 100 Kč + poštovné, možno zakoupit během výstav nebo objednat na adrese stojar[a]gmail.com)


Jiří Egermaier: Zapomenutý Josef Bosáček a jeho galerie pod širým nebem, Písek, 2004
(Vázané, 92 stran, barevné reprodukce, cena 195 Kč. Zatím jediné souhrnné dílo o malíři Bosáčkovi. Monografii je možno zakoupit v Plzni v Městském informačním centru vedle radnice na nám. Republiky, denně od 9 do 18 hodin, ve Vodňanech v infocentru nebo objednat u vydavatele: IRES & Prácheňské nakladatelství, Nerudova 80, P. O. Box 57, 397 01 Písek, prachenskenakladatelstvi@ires-pi.cz)

Aleš Filip, Roman Musil: Neklidem k Bohu, monografie o české náboženské malbě přelomu 19./20. století, 2006
Prokop Toman: Nový slovník výtvarných umělců, Praha, 1993
Stanislav Roch-Kočvara: Za příbramským malířem Josefem Bosáčkem, Příbram, 1985
M. Míčko, E, Svoboda: Nástěnné malby Mikoláše Alše, 1958
F. Kudrna: Po stopách Mikoláše Alše, Český deník, Plzeň 1932-1933

Děkuji za pomoc a účinnou spolupráci :
Jiří Egermaierovi, synovci Josefa Bosáčka; Renatě Ferklové a Evě Bílkové z Památníku národního písemnictví; Ireně Bukačové z Mariánské Týnice; Aleně Svobodově, Radovanu Koderovi a Jarmile Turkové z NPÚ Plzeň, Antonínu Švecovi z Hornického muzea Příbram, Evě Staré a Evě Volfové z NPÚ Kladno, Tomáši Bernhardovi ze Západočeského muzea, Haně Rojtové z Galerie U svaté Anny v Plzni, svojí rodině a přátelům.

Výstavu připravila Jarmila Štogrová-Doležalová ve spolupráci s NPÚ Plzeň, Památníkem národního písemnictví a Hornickým muzeem v Příbrami, za finanční podpory Nadace 700 let města Plzně, Nadačního fondu pro kulturní aktivity občanů města Plzně a firmy p. Jaroslava Šedivého DISKANT reklamní služby, pod záštitou náměstka primátora Města Plzně ing. Petra Náhlíka.

Kontakt: stojar[a]gmail.com, tel. 608 76 24 35

Tisk: DISKANT reklamní služby Plzeň - www.diskant.cz